Členovia DHZ

Členovia zboru v roku 2017

Róbert Hričo
Peter Čambál
Štefan Palčo

Pavol Čambál
Bc. Tomáš Heriban
Marek Parák
Jozef Hrubčin
Ing. Stanislav Parák

Andrej Ivančík

Nikoleta Takácsová
Ema Bobeková
Ing. Lenka Palčová
Mgr. Terézia Heribanová
Bc. Denisa Grosmanová
Martin Kralovič
Matej Banáš
Erik Vyskoč
Jozef Banáš
Iveta Hrubčinová
Matej Líška
Richard Vráblik
Ing. Igor Németh

     

Družstvo mladých hasičov v roku 2017