Členovia DHZ

Bc. Róbert Hričo
Peter Čambál
Štefan Palčo

Pavol Čambál
Ing. Tomáš Heriban
Marek Parák
Jozef Hrubčin
Ing. Stanislav Parák

Andrej Ivančík

Nikoleta Takácsová
Ema Bobeková
Ing. Lenka Palčová
Mgr. Terézia Heribanová
Martin Kralovič
Bc. Matej Banáš
Erik Vyskoč
Jozef Banáš
Iveta Hrubčinová
Matej Líška
Ing. Igor Németh

Družstvo mladých hasičov z roku 2017