Členovia DHZ

Štefan Palčo
Andrej Ivančík
Nikoleta Takácsová
Matej Líška
Ing. Matej Banáš
Jozef Banáš
Jozef Hrubčin
Peter Čambál

Pavol Čambál
Ing. Stanislav Parák
Ema Bobeková
Ing. Lenka Palčová
Mgr. Terézia Heribanová
Martin Kralovič
Bc. Róbert Hričo
Erik Vyskoč
Marek Parák
Iveta Hrubčinová
Ing. Tomáš Heriban
Ing. Igor Németh

Družstvo mladých hasičov z roku 2017