Dokumenty

Články v Abrahámskych novinách

Článok v Abrahámskych novinách - December 2020

Článok v Abrahámskych novinách - Október 2019

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2019

Články v Abrahámskych novinách - Apríl 2019

Článok v Abrahámskych novinách - December 2018

Článok v Abrahámskych novinách - Október 2018

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2018

Článok v Abrahámskych novinách - Marec 2018

Články v Abrahámskych novinách - December 2017

Články v Abrahámskych novinách - Október 2017

Články v Abrahámskych novinách - Júl 2017

Články v Abrahámskych novinách - Apríl 2017

Článok v Abrahámskych novinách - December 2016

Článok v Abrahámskych novinách - Jún 2016

Článok v Abrahámskych novinách - Marec 2016

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2015

Článok v Abrahámskych novinách - Marec 2015

Článok v Abrahámskych novinách - December 2014

Článok v Abrahámskych novinách - November 2014

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2014

Článok v Abrahámskych novinách - December 2013

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2013

Článok v Abrahámskych novinách - December 2012

Článok v Abrahámskych novinách - August 2012

Článok v Abrahámskych novinách - Marec 2012

Článok v Abrahámskych novinách - December 2011

Články v Abrahámskych novinách - Október 2011

Článok v Abrahámskych novinách - Júl 2011

Článok v Abrahámskych novinách - Marec 2011

Články v Abrahámskych novinách - November 2010

Články v časopisoch

Neuverejnený článok v časopise Požiarnik 3/2017

Článok v časopise Požiarnik 2/2017

Článok v časopise Požiarnik 9/2015

Článok v časopise Pravda 39/2011

Rôzne dokumenty a predpisy


História DHZ Abrahám

Reštaurovanie zástavy - dokumentácia s fotografiami

Prehľad čerpania financií v rokoch 2013-2018

Požiarna bezpečnosť domácnosti

Preventívne protipožiarne kontroly

Prečo neorganizujeme v roku 2012 nočnú hasičskú súťaž

Stanovisko veliteľa DHZ k zásahu pri požiari dňa 7.3.2019

Zásady požiarnej bezpečnosti v bytových a nebytových priestoroch

Správa o nákladoch na zabezpečenie hasičskej ochrany v obci z roku 2010

Stanovy DPO SR

Zákon č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi

Vyhláška č. 611/2006 o hasičských jednotkách

Vyhláška č. 162/2006 o hasičskej technike

Zmluvy

Sponzorská zmluva obce Abrahám a Rovami s.r.o.

Dohoda o zabezpečení úloh DHZ v obci Pusté Úľany

Dohoda o zabezpečení úloh DHZ v obci Hoste (2014-2015)

Dohoda o zabezpečení úloh DHZ v obci Hoste (2019)

Dohoda o zabezpečení úloh DHZ v obci Malá Mača

Zmluva o výpožičke hasičského vozidla Iveco Daily

Preberací protokol protipovodňového vozíka

Zmluva o reštaurovaní hasičskej zástavy

Dokumenty z oblasti výcviku

Správa z taktického cvičenia v roku 2016

Správa z taktického cvičenia v roku 2015

Čerpanie z obecného rozpočtu


Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2019

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2018

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2017

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2016

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2015

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2014

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2013

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2012

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2011

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2010

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2009

Rozpočet DHZ Abrahám v roku 2008

Čerpanie dotácií pre DHZ


Dotácie na rok 2019

Dotácie na rok 2018

Dotácie na rok 2017

Dotácie na rok 2016

Dotácie na rok 2015

Dotácie na rok 2014

Dotácie na rok 2013

Výsledky súťaží


Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2018

Výsledky branného preteku mladých hasičov 2017

Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2017

Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2016

Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2015

Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2014

Výsledky nočnej súťaže Železný hasič 2013

Výsledky nočnej hasičskej súťaže 2011

Výsledky nočnej hasičskej súťaže 2010

Výsledky nočnej hasičskej súťaže 2009

Plagáty zo súťaží

Plagát Železný hasič 2018

Plagát Železný hasič 2017

Plagát Železný hasič 2016

Plagát Železný hasič 2015

Plagát Železný hasič 2014

Plagát Železný hasič 2013