Fotografie z rokov 2012-2018

2018

Výstavba hasičskej garáže + projekt

Vianočné trhy v Abraháme

Požiar auta v Abraháme

Brigáda na ihrisku

Výstavba hasičskej zbrojnice v roku 2014 + projekt

Nočná súťaž Železný hasič

Únik oleja na ceste do Malej Mače

Výcvik na Váhu v Šúrovciach

Stavanie mája

Ukážka techniky pre deti ZŠ v Abraháme

Fotografie DHZ Abrahám (1997-2017)

Reštaurovanie zástavy

Pochovávanie basy

2017

Lezecký výcvik hasičov na K2 v Bratislave

Taktické cvičenie v Gáni

Taktické cvičenie okresu Galanta

Branný pretek mladých hasičov v Blatnom

Branný pretek mladých hasičov v Abraháme

Výcvik s protipovodňovou technikou v Šintave

Výlet v Martine

Výcvik v polygóne Slovnaft - video

Spilovanie vyvráteného stromu po búrke

Ukážka techniky pre deti na fare v Abraháme

Požiarny dozor na Friškofeste v Abraháme

Požiar suchého porastu v Abraháme


Splavovanie Váhu s DHZ Pata

Výlet na ferratu Bürgeralm v Rakúsku


Požiar suchého porastu v obci Pusté Úľany

Nočná súťaž Železný hasič + video reportáž z TV Vega

Skalolezenie v Chtelnici

Výstava Fireco v Trenčíne

Stavanie mája

Lezecký výcvik mladých hasičov

Branný pretek Gáň

Výlet za prútkami

Taktické cvičenie v Pate

Branný pretek Malinovo

Ukážka techniky pre deti ZŠ v Abraháme

20.výročie znovu založenia DHZ Abrahám

Lezecké kurzy K2 Bratislava

Požiar odpadu pri háji

Hodová hasičská súťaž v Gáni

2016

Spoločné taktické cvičenie v ozdravovni

Cvičenie pri Váhu v Šintave

Ukážka pre deti v Galante

Nočná súťaž Železný hasič

2015

Nočná súťaž Železný hasič + video 1 a video 2

Odovzdávanie vozidla Iveco Daily

Požiarno-taktické cvičenie + video 1
a video 2

2014

Prípravné práce pre hasičskú zbrojnicu + video 1 a video 2

Nočná súťaž Železný hasič + video 1 a video 2

Deň hasičov

Púť hasičov do Šaštína

Stavanie mája

Návšteva dobrovoľných hasičov v meste Gams

2013

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Požiar stohu Pusté Úľany

Oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Nočná súťaž Železný hasič

Ukážka hasenia na oslavách MDD

Púť hasičov do Šaštína

Kladenie vencov k pomníku padlých vojakov

Fireco Trenčín

Stavanie mája

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Ťahanie vody

Výlet za prútkami

Výročná schôdza


Obecná zabíjačka a pochovávanie basy

2012

Výlet za imelom

Pilovanie trámov z kostolnej veže

Požiarno-taktické cvičenie

Branný pretek v Blatnom

Odstraňovanie vody

Súťaž mladých hasičov v Abraháme

Okresná súťaž PLAMEŇ v Galante

Stavanie mája

Výlet za prútkami

Výročná schôdza

Obecná zabíjačka a pochovávanie basy

Požiarno-taktické cvičenie

Zásah na súkromnej skládke odpadu