Kontakty na hasičov

Štefan Palčo - 0904/107 116
Pavol Čambál - 0903/837 971
Andrej Ivančík - 0918/828 950

Tieto čísla poskytujeme občanom, ktorí potrebujú pomoc od hasičov alebo potrebujú poradiť v rôznych situáciách s ktorými sa človek môže stretnúť napr. požiar, padnutý strom, vytečený olej na ceste v prípade poruchy vozidla, hniezda bodavého hmyzu v okolí domu, zatopená pivnica a pod. Volať možno samozrejme aj starostovi obce. Chceme poprosiť ľudí aby tieto čísla nezneužívali, sme tu kvôli pomoci nie kvôli zlým vzťahom medzi ľuďmi. Kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť(vlastník nie je povinný pustiť jednotku na svoj pozemok - súkromné vlastníctvo) s výnimkou zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré každoročne v období žatvy a dlhotrvajúceho sucha vyhlasuje OR HaZZ v Galante. Tento stav je taktiež vyhlasovaný obecným rozhlasom a uverejnený na obecnej stránke. V tomto období je podľa zákona č. 314/2001 prísne zakázané spaľovať horľavé látky na verejnom priestranstve. Prosíme aby ste tento fakt rešpektovali, obec nemá zriadený zberný dvor kde možno odovzdať bioodpad. Podľa uvedeného zákona fyzické osoby môžu spaľovať odpad, samozrejme za dodržania bezpečnostných podmienok mimo vyhláseného obdobia. Každé spaľovanie odpadu sa odporúča nahlásiť na linku 150 alebo 112 práve kvôli problémom, ktoré môžu so spaľovaním odpadu vzniknúť. Presný zoznam situácii kedy môže jednotka zasiahnuť neuvádzame, každá situácia je iná a niekedy nevyžaduje ani prístup hasičov. V prípade udalostí väčšieho rozsahu samozrejme odporúčame použiť číslo 150 alebo 112 na linku IZS, ktorí nás taktiež môžu kontaktovať poprípade vyslať jednotku profesionálnych hasičov. Upozorňujeme že dojazd najbližšej jednotky HaZZ je v zásahovom obvode Galanta-Sereď min. 15 minút. Dojazd jednotky DHZ Abrahám závisí od počtu členov prítomných v obci a hlavne vodičov hasičského vozidla. Za normálnych okolností v letnom období vieme vykonať výjazd v podobnom čase, ale nakoľko sa naša technika nachádza na 3 rozličných miestach v obci, nevieme zaručiť rýchly čas výjazdu k udalosti. V zimnom období sa navyše v hasičskom aute nenachádza čerpadlo, ani voda, ktorá by mohla pri nízkych teplotách vážne poškodiť armatúry a čerpadlo. Je to spôsobené tým, že nemáme garáž na auto, len otvorený prístrešok kde je auto chránené čiastočne voči vplyvom počasia. Z auta je odstránená výbava ktorá sa nemôže skladovať pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti napr. dýchacie prístroje alebo zásahové obleky. Na prípadné hasenie požiaru máme k dispozícii len niekoľko kusov hasiacich prístrojov. Napriek tomu, že disponujeme modernou technikou, nemáme v obci vytvorené také podmienky, ktoré by zabezpečili plnohodnotnú a rýchlu pomoc občanom. Veríme že sa to raz zmení. Ďakujeme za pochopenie!

Hasiči DHZ Abrahám