Novinky

2018

9.12. - Fotografie z vianočných trhov v Abraháme.

1.12. - Fotografie zo zásahu pri požiari auta v Abraháme.

27.11. - Fotografie z brigády na ihrisku + zverejnené čerpanie dotácií v roku 2018.

14.11. - Fotografie z výstavby hasičskej zbrojnice v roku 2014.

3.11. - Fotografie projektu a z výstavby garáže.

31.10. - Nový článok v abrahámskych novinách.

23.10. - Vyjadrenie k príspevku o výstavbe hasičskej garáže.

28.9. - Fotografie z aktuálnej činnosti + schválenie dotácie.

22.7. - Video z tvorby peny + článok v abrahámskych novinách.

11.7. - Aktuality zo zásahovej činnosti.

19.6. - Výsledky a fotografie z nočnej súťaže Železný hasič.

21.5. - Fotografie z výcviku a technického zásahu.

9.5. - Zverejnená dotácia z VÚC Trnava na súťaž Železný hasič.

5.5. - Fotografie zo stavania mája.

30.3. - Fotografie novej zástavy DHZ Abrahám + článok v novinách (dokumenty).

26.3. - Fotografie z ukážky techniky pre deti ZŠ v Abraháme.

12.3. - Pridaný dokument o histórii DHZ Abrahám + fotografie z rokov 1997 - 2017.

8.3. - Fotografie z reštaurovania zástavy + dokumentácia.

20.2. - Aktualizované termíny akcií + pridaný termín nočnej súťaže Železný hasič.

9.2. - Zverejnená výzva Pomoc pre rodinu Repových z Pustých Úľan.

6.2. - Zverejnený rozpočet DHZ Abrahám a čerpanie dotácií v roku 2017.

4.2. - Fotografie z pochovávania basy v Abraháme.

16.1. - Zverejnená zmluva o reštaurovaní hasičskej zástavy.

4.1. - Nové články v abrahámskych novinách + doplnenie histórie.