Vybavenie

Prvoradou úlohou hasičov je pomáhať obci a jej občanom pri požiaroch a živelných pohromách. Bez riadneho vybavenia by zásahy pri takýchto udalostiach mali minimálny účinok. Preto sa snažíme každý rok dopĺňať, udržiavať a modernizovať našu hasičskú techniku. V roku 1997 keď zbor začínal svoju činnosť, boli k dispozícii staré plesnivé hadice, nefunkčný odložený motor s prívesom a sada kľúčov. Nikto v tej dobe ešte netušil, že raz bude zbor disponovať technikou s ktorou budeme môcť zasahovať pri požiaroch. Vďaka horlivosti a snahe ľudí, ktorí brali a stále berú hasičstvo ako súčasť svojho života, môžeme pomáhať tam kde je to potrebné. Naša technika možno nie je určená priamo na požiarny šport, dobre vieme aké zbytočné investície vynakladajú zbory do techniky, ktorá je použiteľná len na ihrisku, no v praxi stráca svoj význam. My sme sa rozhodli vydať svojou cestou a byť hasičmi, ktorí sa neobmedzujú len na zbytočné získavanie pohárov a trávenie nespočetne veľa hodín na tréningoch a súťažiach. Naše tréningy sú požiarno-taktické cvičenia, prevencia hydrantov, rôzne školenia, kontrola domov, technická pomoc pri obecných akciách, údržba techniky a pod. To všetko nás spája a pripravuje na to najdôležitejšie - zásahovú činnosť. A k tomu slúži predovšetkým technika, ktorú tu zverejňujeme.

Hasičské auto
CAS15 Iveco Daily + protipovodňový vozík

Nové vozidlo na podvozku Iveco Daily používame od Mája 2015, kedy nám ho odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák. Stalo sa tak v rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami, pri ktorom MV SR počas celého roka odovzdávalo novú a starú zrepasovanú hasičskú techniku po celom Slovensku. Hasičské auto so 750l nádržou na vodu a prenosnou motorovou striekačkou Tohatsu je určené na zdolávanie požiarov pomocou vody a peny. Obsahuje vecné prostriedky na nasávanie, dopravu vody, príslušenstvo na technické zásahy a zdravotnícky materiál pre poskytnutie prvej pomoci. Pre komunikáciu s HaZZ SR je vybavené vozidlovou rádiostanicou a ručnými rádiostanicami. Vo februári 2016 pribudol k vozidlu protipovodňový vozík, ktorý naša obec získala vďaka projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Vozík okrem povodňových bariér obsahuje základné náradie, elektrické a benzínové kalové čerpadlo, elektrocentrálu, prenosné osvetlenie a plávajúce čerpadlo. Dopĺňa výbavu Iveca Daily a rozširuje pôsobnosť hasičov. Dá sa použiť nielen pri povodniach, ale aj pri technických zásahoch a požiaroch mimo obce, ťahaní vody zo zaplavených pivníc či nočných zásahoch.

Prenosná motorová striekačka Tohatsu VC82ASE

Vo výbave Iveca Daily sa nachádza kvalitná motorová striekačka od japonského výrobcu Tohatsu, ktorá nahradila našu starú PS12 z Avie. Skladá sa z vodou chladeného, 2-valcového, 2-taktného benzínového motora o výkone 40,5kW a jednostupňového odstredivého čerpadla s manuálnou vývevou. Výhodou tohto typu je jeho ľahká váha (94kg), čo umožňuje prenos čerpadla len dvoma hasičmi. Maximálny výkon čerpadla pri tlaku 0,6 MPa a nasávacej výške 3m je 2050l/min.

Hasičské auto Avia A31

Avia A31 je vozidlo používané hasičmi už dlhšiu dobu a vo výbave dobrovoľných hasičov ju nájdeme dodnes. Umožňuje prenos čerpadla PS12, hadicového materiálu, technických prostriedkov, sorpčných materiálov, dýchacích prístrojov, rebríka a pod. Výhodou Avie je lepšia priechodnosť v teréne a väčší priestor pre hasičské družstvo. Od roku 2012 disponovala naša Avia 300l nádržou na vodu s vysokotlakovým čerpadlom, ktoré si hasiči svojpomocne namontovali do auta. Toto zariadenie úplne postačovalo na hasenie trávnatých porastov, drobných požiarov mimo obce a šetrilo použitie hasiacich prístrojov. V roku 2015 bola nahradená novým vozidlom Iveco Daily a predaná dobrovoľným hasičom.

Zásahové obleky Zahas V, Deva Fireman V a Deva Fireman V PBI

 

Prvé dvojdielne viacvrstvové zásahové obleky Zahas V, ktoré sú zložené z Nomexu a nehorľavých aramidových vlákien kombinovaných s kevlarom, boli zakúpené v rokoch 2008 a 2009. V roku 2014 bol zakúpený zatiaľ posledný oblek Zahas V z dotácií ministerstva vnútra SR. Ich súčasťou je odopínacia termoregulačná vložka s membránou, nechýbajú reflexné žlto-strieborné pruhy a nápis HASIČI z materiálu 3M SCOTCHLITE. Za mimoriadne praktické považujeme na oblekoch Zahas V vystuženie ramien a kolien kevlarom. V rokoch 2011 a 2012 pribudli do našej výbavy aj zásahové obleky od spoločnosti Deva. Jedná sa o obleky Fireman V a Fireman V PBI, ktoré si členovia zakúpili z vlastných peňazí. Jedná sa o kvalitné obleky s membránou Gore-tex, oblek z materiálu PBI (zlatá farba) dokonca zvláda vyššie mechanické a tepelné zaťaženie. Všetky obleky splňujú normu EN 469 a boli použité priamo na zásahoch, kde sme sa o ich kvalitách mohli najlepšie presvedčiť. 

Zásahové prilby MSA Gallet F1SF, Schubert F200, svietidlá Peli XP

 

Prilba je formovaná z kopolyamidu. Tento materiál sa vyznačuje vysokou tvarovou stálosťou pri vysokých teplotách, húževnatosťou a tvrdosťou. Vnútorná časť prilby obsahuje tlmiace materiály. Anatomicky tvarovaný štít je potiahnutý jednostranne priehľadnou vrstvou zlata (9% priepustnosť svetla). Bližšie k tvári sú v prilbe integrované zasúvacie ochranné okuliare z číreho plastu. Na zadnej strane sa nachádza nomexový zátylník s pokovenou vnútornou stranou. K prilbám boli zakúpené halogénové svietidlá Peli XP, ktoré je možné použiť aj vo výbušnom prostredí. Ku každej prilbe je k dispozícii nehorľavá kukla z materiálu NOMEX.

Zásahová obuv Hanrath, Zeman a Holík, zásahové rukavice Holík

 

Zásahová obuv je  zhotovená z vysoko kvalitnej hydrofóbnej kože, šnúrky z nehorľavého materiálu NOMEX, žiaruvzdorné švy, oceľová špička, norma EN345 HRO. Podrážka obsahuje oceľovú planžetu a vzduchový vankúš s termoizolačnými vlastnosťami. Je odolná proti olejom, benzínu, kyselinám, je antistatická, protišmyková a žiaruvzdorná do 300°C. Obuv je vybavená membránou, ktorá chráni nohu pred vodou a vlhkosťou. Zásahové rukavice Holík sú zložené z nehorľavého NOMEXU (PBI) a membrány Porelle.

Dýchacie prístroje Saturn S7 s maskami CM5 a Dräger Panorama Nova

 

V roku 2008 so zakúpením prvého zásahového obleku sme začali premýšľať o dýchacích prístrojoch a keďže cena pretlakových prístrojov je astronomická spolu s údržbou, rozhodli sme sa pre osvedčenú klasiku - Saturn S7. V roku 2010 sme zakúpili prvé dva kusy Saturn S7od SDH Dolní Benešov (prvý obrázok) z vlastných peňazí. Dýchacie prístroje boli kompletné aj s maskami CM5 a platnými revíziami. Ďalšie nám boli poskytnuté darom od OR HaZZ v Galante v roku 2012 a boli k nim zakúpené masky Dräger Panorama Nova. V roku 2012 bolo kompletne obnovených 5 kusov prístrojov - kontrolovali sa fľaše, pľúcne automatiky, masky, hadice a vymieňali sa opotrebované diely. Dodnes nám slúžia, je zabezpečený ich pravidelný servis a revízie. Musíme povedať, že pre činnosť DHZ úplne postačujú. Saturn S7 je autonómny dýchací prístroj s otvoreným okruhom - podtlakový. Je určený na ochranu horných dýchacích ciest pre osoby pracujúce v prostredí s nedostatkom kyslíka alebo s vysokou koncentráciou nedýchateľných škodlivých látok. Môže byť tiež použitý v prostredí so špecifickým stupňom výbušnosti a v ťažko zamorenom prostredí. Vzduchová fľaša o veľkosti 7l sa plní tlakom 20 MPa a poskytuje 1400l stlačeného vzduchu. Celková váha prístroja je cca 13-15 kg a závisí najmä od váhy oceľového zásobníka. Každý rok v lete sa členovia zboru zúčastňujú lekárskych prehliadok a výcviku v polygóne, ktorý im umožňuje používať dýchacie prístroje po celý ďalší rok.