Hasičské zástavy

Historická zástava

Historická zástava DHZ Abrahám pochádza zo začiatku 20 storočia. Presný dátum jej vyhotovenia sa nezachoval, ani dátum vysvätenia. Jediná známa zachovaná skutočnosť je tá, že zástavu pre hasičský zbor dala vyhotoviť grófka Ilona Esterházy, ktorá bola zároveň krstnou matkou zástavy. S vyhotovením zástavy sa taktiež spája meno talianskeho maliara Virgilio Cerezetto Tallos. Podľa výpovedí starších ľudí, ktorí si ešte spomínajú na sviatky pri ktorých bola zástava hasičmi používaná, bola olejomaľba vytvorená samotnou grófkou Ilonou Esterházy, pravdepodobne pod dohľadom spomínaného maliara. Obaja aristokrati majú štítok na žrdi, ktorá sa zachovala spolu so zástavou. Zástava spolu so žrďou bola dlhé roky oddelená, nakoľko zbor nefungoval niekoľko desaťročí. Nikto nevedel kde sa nachádza a či ešte vôbec existuje. Samotná zástava sa našla náhodou pri upratovaní kostola v roku 1998 v tzv. grófskej búde. Bola uložená vo vlhkom prostredí, čo sa dosť podpísalo na jej stave. Žrď o ktorej existencii nikto netušil, sa zrazu objavila až v Španej Doline pri Banskej Bystrici vďaka pani Glosovej. Pani Glosová bola veľkou obdivovateľkou starožitností a pôsobila v Abraháme ako učiteľka v detskej ozdravovni (bývalý kaštieľ Esterházyovcov). Na bielej strane hasičskej zástavy sa nachádza olejomaľba Panny Márie s Ježiškom a na červenej strane olejomaľba sv. Floriána. Táto pamiatka je jedným z posledných pozostatkov starého kaštieľa Esterházyovcov. Symbolizuje slávu a zároveň úpadok hasičstva v Abraháme 20. storočia.

V roku 2018 bola zástava odovzdaná na reštaurovanie pani Ivete Krist do Bratislavy. Historická zástava od jej nájdenia v roku 1998 prešla základnou opravou a vyčistením už v roku 2003. Po 15tich rokoch používania pri slávnostných a iných mimoriadnych príležitostiach sa musela znovu rozobrať, vyčistiť, odstránili sa predchádzajúce nevhodné zásahy (maľované písmo pri sv. Floriánovi a farbenie podkladu). Na záver sa znovu zošila dokopy a spevnila. Olejomaľba sa kvôli vysokej cene neopravovala. Zástava sa po týchto úpravách už nemôže používať, jedine ako pamiatka na výstavu aby vydržala čo najdlhšie.

Reštaurovanie zástavy - dokumentácia s fotografiami

   

Nová zástava

V roku 2018 bola historická zástava nahradená novou, vyrobenou zo syntetických materiálov formou digitálnej sublimačnej tlače. Na modrej strane sa nachádza znak DHZ Abrahám vytvorený v roku 2012 hasičom Tomášom Heribanom. Druhá strana podľa vzoru starej zástavy zobrazuje sv. Floriána s nápisom - Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. V protiľahlých rohoch oboch strán sa nachádza znak DPO SR a znak zboru použitý na výšivke k vychádzkovým uniformám. Palicu z bukového dreva zdobí na konci pamätná stuha, na ktorej je napísaný dátum znovu založenia zboru a vyhotovenia zástavy. Vyrobila ju firma Alžbeta Straková.