Aktuality

V piatok 7.decembra sme varili kapustnicu na adventné trhy v Abraháme, ktoré sa uskutočnili nasledujúci deň v sobotu. Na trhoch sa tradične predstavili predávajúci so svojimi výrobkami, nechýbal ani predaj vianočných špecialít. Siedmy ročník vianočných trhov navštívilo množstvo ľudí z obce a blízkeho okolia. Návštevníkom kapustnica veľmi chutila, zo 40 litrov nič neostalo. Aj týmto spôsobom sme dokázali prispieť k spríjemneniu podujatia. Viac fotografií z trhov nájdete v galérii.

 

V piatok 30.novembra o 11:20 bol hasičom ohlásený požiar horiaceho auta s prívesným vozíkom na Hviezdoslavovej ulici v Abraháme. Výjazd bol vykonaný s technikou Iveco Daily + 1. Po príchode na miesto udalosti boli okamžite použité 3ks práškových a 2ks vodných hasiacich prístrojov, nakoľko hasičské auto bolo od utorka bez vody kvôli silným mrazom. Auto sa podarilo uhasiť pred príchodom jednotky HaZZ za pomoci ďalších hasiacich prístrojov z obecného úradu, reštaurácie Denver a od ľudí z blízkeho okolia. Balík sena sa na prívesnom vozíku uhasiť nepodarilo, za pomoci pákových nožníc bol odtiahnutý od auta. Po týchto úkonoch sa čakalo na jednotku HaZZ zo Serede, po ich príchode bol natiahnutý C prúd ktorým bol požiar lokalizovaný a zlikvidovaný. Balík sena sa za pomoci vidiel podarilo rozhrabať a zaliať vodou. Na miesto sa počas zásahu dostavili aj príslušníci Policajného zboru a zisťovateľ príčin požiarov z OR HaZZ v Galante. Auto s prívesným vozíkom bolo postupne naložené na vysokozdvižný vozík a odnesené majiteľovi. Cesta sa spriechodnila a vyčistila prúdom vody (Iveco sa išlo natankovať k hydrantu na ihrisko), zbytky sena a plastov boli naložené na prívesný vozík z obecného úradu. Následne sa hasičské auto znova odvodnilo kvôli pretrvávajúcim mrazom, jednotka sa o 13:59 vrátila na základňu. Veľká vďaka patrí Tomášovi Hanuliakovi a ďalším, ktorí pomáhali hasiť horiace auto a za poskytnutie hasiacich prístrojov. Fotografie zo zásahu môžete nájsť v galérii.

 

V sobotu 24.novembra sme sa zúčastnili brigády na ihrisku, ktorú organizoval futbalový klub. Pokračovali sme v začatej práci na brigáde ešte v septembri. Orezávali sa konáre stromov, odstraňovali suché konáre a náletové dreviny. Podarilo sa nám kompletne vyčistiť celú stranu ihriska od vodárne, tá bola zarastená tak že sa tam nedalo vôbec kosiť alebo prejsť s autom. Brigáda síce oficiálne trvala do 12.00, no niektorí ostali úplne do konca do 14.00 hod. Využili sme počasie bez dažďa a bager poskytnutý od Juchabagruje s.r.o, bez ktorého by sme tam boli do večera. Chceli by sme sa poďakovať všetkým za pomoc, dokázali sme spoločne počas tejto jesene pripraviť areál na ďalšiu sezónu. Fotografie z brigády nájdete v galérii.

 

Po dvoch príspevkoch venovaným výstavbe hasičskej garáže by som chcel dnes pripomenúť výstavbu hasičskej zbrojnice v roku 2014. Občania síce tento týždeň riešia viac voľby a ich výsledky, no na tejto stránke sa venujem viac projektu a práci hasičov ako politike. Hasiči sú v obci potrební bez ohľadu na to či sa to niekomu páči alebo aké je zloženie zastupiteľstva. Podobne to bolo aj s hasičskou zbrojnicou postavenou pred štyrmi rokmi. Niekomu sa páčila, niekomu nie ale práve ona poskytla dôležitý impulz k budúcej činnosti dobrovoľných hasičov. O novej zbrojnici sa začalo postupne hovoriť po roku 2010, kedy nastúpil na úrad nový starosta a prišlo k obmene poslancov obecného zastupiteľstva. Hasiči roky adresovali zastupiteľstvu žiadosti o nové priestory, tie ale v obci neboli poprípade obec realizovala iné projekty. Starosta so zastupiteľstvom si postupne uvedomili, že nastal čas poskytnúť aktívnej organizácii lepšie priestory ako zatuchnutú pivnicu. Finančná situácia v obci neumožňovala zakúpiť pozemok, či vybudovať murovanú zbrojnicu s garážou. K dispozícii boli obmedzené prostriedky, preto starosta navrhol zastupiteľstvu a hasičom postaviť zbrojnicu formou kontajnerového systému v zbernom dvore. Priestor vedľa bývalých WC (dnes používaný na skladovanie elektro odpadu a papiera) bol dostatočne veľký a poskytoval potrebný priestor. Na tomto mieste sa vtedy nachádzali staré chladničky, práčky, pneumatiky a železo + krytina čo zostala po výmene strechy na obecnom múzeu. Zároveň tu bola stará žumpa, čím bolo vyriešené napojenie odpadu, stačilo len priviesť vodu a elektrinu. Do budúcna bola zabezpečená ideálna poloha v centre obce kvôli rýchlejším výjazdom. Trvalo 4 roky než sa nazhromaždili dostatočné finančné prostriedky v rozpočte na výstavbu. Po dodatočnom upresnení projektov od 3 firiem bola na zastupiteľstve 4.júna 2014 jednohlasne odsúhlasená výstavba zbrojnice za najnižšiu cenu 19 992€, firmou EKO-BAU s.r.o z Trstíc (projekt vo fotoalbume). Zahŕňala výrobu, dovoz, montáž, zapojenie kontajnerov + revíznu správu. Pred výstavbou sa musela celá plocha vypratať, v sobotu 28.júna začali prípravné práce ktoré trvali celý mesiac. Vykopali sa prípojky na elektrinu, vodu a odpad. Vybetónovali sa nosné pätky a celá plocha sa na záver zasypala kameňom. Práce prebiehali v krásnom letnom počasí, teploty presahovali 30°C. Stavebný materiál (cement, štrk, železo, betónové tvárnice) s výkopovými prácami vody, materiálom na pripojenie (hadica, kolená, uzávery), odpadom (rúry, kolená, montážna pena) a pripojením do elektrickej siete (firma Elektromont s.r.o – uloženie káblu, osadenie a zapojenie elektrických hodín) stál 1580€. Výstavba hasičskej zbrojnice stála obec celkovo 21 572€. Firma priviezla a zmontovala kontajnery 25.júla, hasiči si časom zakúpili starú kuchynskú linku z fary, zohnali stoly, gauče a skrinky na výstroj. Do stavby boli investované aj vlastné peniaze organizácie. Hasičskú zbrojnicu spolu s novou garážou si budú môcť ľudia pozrieť počas slávnostného otvorenia, ktoré je plánované v priebehu roka 2019. Obidve stavby sú dôkazom dlhoročnej práce hasičov pre obec a jej občanov. Touto cestou ďakujem starostovi, členom zastupiteľstva v tých rokoch za dôveru a hasičom za poctivo odvedenú prácu. Spoločne sme investovali do budúcnosti obce Abrahám. V nasledujúcom príspevku pridáme aktuálne fotografie zo stavby garáže a zopár údajov, koľko štát v posledných rokoch prispel na činnosť dobrovoľných hasičov.

Róbert Hričo, predseda DHZ Abrahám

Výstavba hasičskej zbrojnice v roku 2014 + projekt (fotoalbum)

 

Práce na hasičskej garáži pokračujú podľa plánu, tento týždeň sa dokončili základy. V tomto príspevku by som sa viac venoval samotnej stavbe, priblížil jej vzhľad, cenu za ktorú bude postavená, z akých materiálov a pod. Prikladám aj naskenované materiály, ktoré si poslanci mali možnosť pozrieť na zastupiteľstve. Chcel by som sa poďakovať za všetky povzbudivé správy, ktoré hasiči dostali od Vás ľudí po zverejnení odpovede k výstavbe hasičskej garáže. Ďakujeme za podporu, je to dôkaz že po vyše 20 rokoch sa stále oplatí vyvíjať činnosť v tejto obci.
Rád by som najprv upresnil využiteľnosť získanej dotácie a pripomenul zopár vecí z histórie. Podpora rekonštrukcie hasičských zbrojníc tu pred pár rokmi bola, no nedopadla úplne najlepšie. Naša obec nemohla získať peniaze z eurofondov, nakoľko tu nebola nikdy oficiálne požiarna zbrojnica a obce museli dokladovať práve ich existenciu. A keď aj peniaze obce dostali, niektorí starostovia namiesto zbrojnice prerobili obecné úrady alebo vytvorili iné priestory pre obec, nie pre hasičov. Čerpanie týchto fondov sa kvôli podobným chybám zastavilo a podpora dobrovoľných hasičov sa rozbehla až v roku 2013, kedy hasiči začali dostávať dotácie na zásahovú činnosť. Po piatich rokoch prišli na rad budovy, tie sa už môžu postaviť nové ako v našom prípade. Dnešné dotácie sú účelovo viazané a obec ich po získaní musí použiť len na priestory pre hasičov, zároveň sú viazané na konkrétny pozemok, budovu a projekt. Nefunguje to tak že sa dostanú peniaze, potom sa ide vybrať pozemok a vytvoriť projekt. K projektu muselo byť vydané platné stavebné povolenie, kto staval vie veľmi dobre čo všetko sa musí vydokladovať aby sa získalo. Bola to opäť jedna z podmienok výzvy, bez neho a celej hromady ďalších dokumentov by sme dotáciu nezískali. 

A ako bude stavba vyzerať? Priložené fotografie nám ukazujú garáž ešte pred zmenami, upravovali sa viaceré detaily - poloha budovy, veľkosť brány (sekcionálna 3,5x3,5m), elektrická prípojka (využije sa prípojka na zbrojnicu), tvar budovy sa nemenil. Veľkosť vnútorného priestoru je 12x8 metrov, niekto sa môže pýtať prečo taká veľká garáž. Je to preto, lebo v budúcnosti môže byť v garáži umiestnené väčšie hasičské auto. Nestaviame budovu len pre aktuálnu techniku, na obrázku je znázornené umiestnenie protipovodňového vozíka a Iveca Daily. Nie je tam znázornená technika ktorú zbor získal za 20 rokov, skrinky pre zásahové odevy, regále, pracovné stoly, materiálne veci pre hasičský šport (prekážky, nádrže, bariéry), zásahové odevy a kompletná výstroj. Všetko je dnes uložené na 4 miestach v obci a je potrebné premiestniť to celé do novej budovy. Pokiaľ budú dotácie pre hasičov pokračovať v nasledujúcich rokoch, pribudne výstroj a technika (pripravujem celkový sumár získaných dotácii za posledné roky, viac v inom príspevku). Obec Abrahám bude mať dostupnú techniku na jednom mieste a vďaka novým priestorom pre skladovanie (údržbu) vydrží dlhé roky.
Počas roka som informoval, že do druhej výzvy pôjdeme s projektom montovanej stavby, nakoľko cena pôvodného projektu bola cez 64 000€. Obec by tým pádom musela vynaložiť raz takú sumu na vybudovanie garáže. Našli sme však iné riešenie a to použitím alternatívnych materiálov, ktoré cenu stavby dostali na prijateľnejšiu cenu 34 085€ cez verejné obstarávanie. Od montovanej stavby sa upustilo, projekt nebol ani vytvorený. Nová murovaná budova bude estetickejšia než plechová garáž. Cena príjazdovej komunikácie pre hasičské auto, obrubníkov okolo garáže s kamenným lôžkom a úprava plota bola vyčíslená na 3600€. Celková cena stavby je teda 37 685€. Vďaka podpore štátu a spolufinancovaniu obce získame priestory pre hasičov na najbližšie desaťročia. Stavba má byť odovzdaná do 21.decembra tohto roka, technika by mala byť už túto zimu v lepších podmienkach. Toľko v dnešnom príspevku, v tom nasledujúcom si pripomenieme výstavbu hasičskej zbrojnice v roku 2014.

Róbert Hričo, predseda DHZ Abrahám

Výstavba hasičskej garáže + projekt (fotoalbum)

 

V pondelok 22.októbra firma EVAM plus, s.r.o. z Lubiny začala s výstavbou hasičskej garáže na pozemku zberného dvora. Ešte predtým než začneme postupne pridávať informácie o tejto novej stavbe, dovoľte aby som odpovedal na zverejnený príspevok nášho občana Juraja Klastu, ktorí sme zdieľali na facebook stránke DHZ Abrahám. Príspevok sa venuje začínajúcej výstavbe hasičskej garáže pred zbrojnicou v zbernom dvore. K príspevku sa vytvorila diskusia ktorá obsahuje viaceré nepravdivé informácie, tieto veci by som rád uviedol na pravú mieru. Na urážlivé komentáre adresované starostovi, poslancom a hasičom nemám v pláne odpovedať, sú pre mňa stratou času. Prácu dobrovoľných hasičov v Abraháme nepotrebujem bližšie predstavovať ani históriu. Tento zbor prešiel od roku 1997 veľkými zmenami, začínal v pivnici a malej garáži, až sa postupne prepracoval k svojej zbrojnici. Po mnohých rokoch sme využili príležitosť a zapojili sa do výziev MV SR, kde sme uspeli s projektom garáže. Prikladám krátku históriu projektu, viacerí ľudia tvrdili že zastupiteľstvo o ničom nevedelo. Realizácia samotného projektu pritom trvala skoro 2 roky. Nie každému sa musí projekt hneď páčiť, no odmietame tvrdenia typu stavať bez rozumu, čo ostane našim deťom alebo sledujeme len vlastné záujmy. Máme radi deti, vždy sa tešia keď prídeme s autom do dvora, nikdy by sme im nič nebrali. Týmto spôsobom môžeme zanechať viac ako predchádzajúce generácie, je to možnosť ako ich zaujať aby raz po nás mohli prebrať čo sme vybudovali. Zároveň chcem vyzvať všetkých kandidátov na poslancov a starostov pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, aby sa v prvom rade prezentovali tým čo vytvorili. Ľahko sa hovorí, ťažšie realizuje. Majme to na pamäti...

Schválenie rozpočtu na rok 2017 - projekt hasičskej garáže 2000€ (7.12.2016)
Projekt hasičskej garáže - 1800€ , firma AXA Projekt Galanta (9.2.2017)
Vypracovanie rozpočtu na základe projektu - 216€, firma A.D.Project s.r.o. (15.8.2017)
Schválenie rozpočtu na rok 2018 - 30 000€ a spolufinancovanie 3000€ (12.11.2017)
Verejné obstarávanie (garáž, okná čerpačka) - 450€, firma Balux Smrdáky (7.5.2018)
Prejednanie a schválenie projektu garáže a spolufinancovania na zastupiteľstve, výzva č.VII MV SR (20.9.2017)
Prejednanie a schválenie projektu garáže a spolufinancovania na zastupiteľstve, výzva č.VI MV SR (22.3.2018)
Zverejnený zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu (28.9.2018)
Oznámenie starostu o začatí prác na hasičskej garáži do dvoch týždňov firmou z Lubiny, EVAM plus, s.r.o (16.10.2018)

Moje vyjadrenie k príspevku (po častiach):

Urcite ste si uz viacerí všimli ze v centre dediny na zbernom dvore sa ide nieco stavat. Dopočul som sa, ze to ma byť garaz pre hasicov.
- Áno občan Juraj Klasta sa skutočne dopočul o garáži pre hasičov, pretože hasiči vo štvrtok 18.10. čistili zberný dvor, premiestňovali jednotlivé kontajnery a pripravovali plochu na zemné práce. Keď išiel okolo, opýtal sa ma čo sa tu bude stavať a ja som povedal, že garáž pre hasičské vozidlo. Nie hasičské garáže ako to niektorí prezentovali na internete, ale len jedna hasičská garáž.

Pytam sa, ci takato stavba tam patri? Pytam sa kto to tam navrhol?
- Táto stavba je pokračovaním projektu hasičskej zbrojnice, ktorý sa uskutočnil v Júli 2014 formou kontajnerového systému. Projekt garáže navrhla firma AXA Projekt z Galanty, na základe návrhov poslancov a starostu obce. Keďže súčasná garáž na auto je umiestnená vo dvore obecného úradu a nové priestory pre hasičov sú v zbernom dvore, riešením bolo postupne premiestniť automobil a vytvoriť mu miesto pri kontajneroch. Nie úplne pri nich, pretože sa tam nachádza stará žumpa na ktorú je napojený kontajner, a nikto by neriskoval postaviť základy garáže na tomto mieste. Zvolila sa preto varianta so vstupom na ulicu, ktorá zároveň zabezpečuje rýchlejší výjazd.

Pytam sa, nebolo by lepsie takuto garáž postaviť za obecnym uradom kde by tieto priestory mohli využívať aj pracovnici obecneho uradu povedzme na bezny servis vozoveveho parku ou, kosaciek, atd.alebo na inom mieste, trošku viac uváženom??
- Priestor vo dvore obecného úradu v ktorom je teraz postavený prístrešok pre hasičské auto má viacero nevýhod. Na malom mieste tu parkujú 4 autá (obecný autobus, Kango, Roomster a Iveco Daily), keď nerátame vozidlo Škoda Felicia určené na prevoz obedov z MŠ. Onedlho pribudne na dvor multifunkčný stroj, takže to bude celkovo 5 áut. Nachádza sa tu garáž a miestnosť pre kosačky, kde prebieha už spomínaný bežný servis techniky. Garáž pre hasičskú techniku sa na tento dvor nevmestí, už teraz sú problémy s parkovaním tak aby autá jeden druhému neprekážali, najmä v prípade zásahu jednotky. Výjazd je komplikovaný aj kvôli zúženému priestoru vstupnej brány a plus je tu ďalšia posuvná brána k samotnému dvoru. Po postavení novej garáže chceme náš prístrešok, postavený svojpomocne za svoje peniaze ešte kedysi pre Aviu, odovzdať obecnému úradu na parkovanie svojich vozidiel.

Pytam sa patri takato budova do centra obce?
- Hasičská garáž patrí do centra obce, podobne ako hasičské zbrojnice (garáže) v mestách a obciach po celom Slovensku. Technika pre hasičov sa umiestňovala do ich centra najmä kvôli rýchlemu zásahu a dostupnosti v prípade mimoriadnych udalostí.

Nebolo by lepsie keby ze sa tento priestor inac vyuziva? Nebola v tychto priestoroch nahodou navrhnuta dostavba materskej školky?
- Doteraz sa tento priestor zberného dvora využíval ako skladisko odpadu(od skla, plastov, pneumatík, železa, až po kontajnery) hneď vedľa materskej školy. Zaujímavé že nikomu to nevadilo. Týmto spôsobom nájde nové a hlavne krajšie využitie. Zberný dvor sa plánuje premiestniť na miesto za školu smerom na Hoste, nové zastupiteľstvo sa týmto problémom bude určite zaoberať. Kto sleduje obecné zastupiteľstvo vie, že v týchto priestoroch nebola navrhnutá dostavba MŠ, ale prístavba v areáli MŠ. Mnohé názory v diskusii sa tak nezakladajú na pravde. Pre súčasný projekt prístavby MŠ plocha dvora pre deti postačuje, no hasičská garáž sa aj napriek tomu posunula až o 4 metre od plota. Tento priestor v budúcnosti bude slúžiť na rozšírenie areálu pre deti. Areál MŠ sa dá okrem iného rozšíriť do druhej strany smerom k novým domom, poprípade sa na tej strane môže vybudovať parkovisko pre MŠ.

Chceme mat v centre takuto dominantu?
- V centre obce sa nachádzajú viaceré dominantné budovy, nie jedna. Nachádza sa tu moderná škôlka a kúsok od nás sa nachádza obecné múzeum. Medzi nimi vyrastá ďalšia dominantná a unikátna budova. Občania môžu byť hrdí na to, čo sa tu buduje. Niektorým sa bude páčiť, niektorým nie, tak ako pri každom projekte v obci.

Mam informacie ze obec dostala od statu financie 30.000€ na tuto stavbu + obecne financie, za ktore by sa tato stavba mala postavit.
- Áno obec na túto stavbu dostala 30 000€ + 3000€ tvoria obecné financie určené na spolufinancovanie projektu.

Tesim sa ze tieto pomocne financie sa vybavili ale som zhrozeny z toho kde sa to ma stavat.
- Aj my sa tešíme. Keď sme išli v roku 2014 realizovať hasičskú zbrojnicu (to sú tie kontajnery), tiež sme boli zhrození kde sa to ide stavať, a čo treba predtým svojpomocne zrealizovať, hlavne upratať, kopať, betónovať, atď...

Len si predstavte ten zlepenec co tam vznikne. Historicka budova + garaz a mozno ze aj tie unimobunky tam zostanu ( o tom nemam zatial informacie).
- Zlepenec sme jeden zažili, len to bolo vo vláde pred pár rokmi. Historická budova? Asi sa myslí ten prílepok starých WC k budove múzea, určených na zber papiera a elektro odpadu, kde sa jedna miestnosť prepadá do trativodu pod budovou. Len pripomínam že v tej budove ďalej bola posilovňa a nikto sa neozval. Odkedy sa v historických budovách otvára posilovňa? Opatrne preto s tou históriou. “Unimobunky“ pod ktorými sme vytvorili pevné základy a siete (odpad, elektrina, voda) sú vytvorené tak, aby sa v budúcnosti na nich dala spraviť strecha a fasáda (viď kontajnerové domy). Docielili by sme lepší vzhľad, nikto by na pohľad nevedel že sú to kontajnery. A zrazu by to už nebol zlepenec...

Zeby sa blizili Volby 2018, tak podme rychle nieco ukazat ze sa nieco robi? A to najlepsie v centre dediny, tam to aspon kazdy vidi.
- Na peniaze na zakúpenie multifunkčného stroja sa čakalo tri roky, na garáž pre hasičské auto necelé dva roky. Keby sme uspeli už v prvom kole výzvy, bola by stavba dávno hotová a nikto by ju nespájal s voľbami. Výsledky výzvy sa zverejnili koncom Septembra, peniaze sa dostali až teraz. Pre nás a pre obec sú to zaslúžené peniaze a budú správne využité. Projekt k tomuto obecnému pozemku bol pritom vytvorený už vo februári 2017.

Ked sa uz skoro nic nerobilo za toto volebne obdobie, tak prosim Vas nerobte z centra dediny zlepenec len kvoli par hlasom na volebnom papieri.
- Túto vetu som počúval ako poslanec celé štyri roky a každému hovorím, odporúčam pozrieť videá z obecných zastupiteľstiev a zápisnice. Riešilo sa veľa vecí, len nie všetky sú vidieť ako napr. budova alebo veľké projekty. Niektoré čakajú stále na schválenie, pritom podmienky sa dodržali. Osobne si myslím, že sa dá kombináciou týchto 3 budov spraviť krásny areál, kde sa bude spájať staré s moderným. To čo máme treba zveľadiť, len to chce dobrovoľníkov z radov občanov ktorí budú ochotní priložiť ruku k dielu...

Róbert Hričo, predseda DHZ Abrahám

 

Ministerstvo vnútra SR v týchto dňoch zverejnilo zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Dotáciu na hasičskú garáž získala aj naša obec vo výške 30 000€. Zoznam schválených žiadostí - Výzva č. VI si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.

V sobotu 22.septembra sme sa zúčastnili brigády na ihrisku, ktorú organizoval futbalový klub. Orezávali sme konáre stromov, odstraňovali suché konáre, náletové dreviny a čistilo sa okolie stromov. Aj napriek zlému počasiu a menšiemu počtu ľudí sa podarilo pripraviť aspoň časť areálu na blížiaci sa hodový víkend.

 

V piatok 17.augusta o 18:30 boli hasiči privolaní na likvidáciu osieho hniezda, ktoré sa nachádzalo pod strechou rodinného domu. Jednalo sa o väčšie hniezdo v uzavretom priestore, hasiči na likvidáciu použili včelársky oblek a sprej proti hmyzu. V čase 19:45 sa jednotka s Ivecom Daily 1+2 vrátila na základňu.

 

V utorok 14.augusta sme do novej miestnosti obecného múzea umiestnili obnovenú hasičskú výstavu, vytvorenú pred vyše rokom pri príležitosti 20.výročia DHZ Abrahám. Pribudli nové historické fotografie, vitrína s trofejami, prilba z 19.storočia, technické prostriedky, školský projekt a to najcennejšie - zreštaurovaná zástava zo začiatku 20.storočia. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri vytváraní výstavy. Vďaka nej môžu návštevníci múzea nahliadnuť do histórie hasičov v obci Abrahám. Srdečne Vás pozývame!

Na prelome mesiacov júl/august boli hasiči opäť na spoločnom výlete v Zuberci.

 

V dňoch 27.-28.júla sme sa zúčastnili na druhom ročníku festivalu Friškofest, kde sme opäť vykonávali požiarny dozor. Tento rok prebehol festival v poriadku a bez zásahov. Ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť a prispieť tak k celej akcii.

 

Vo štvrtok 26.júla boli hasiči požiadaní o pomoc pri likvidácii spadnutého stromu na ceste Abrahám - Pusté Úľany. Výjazd bol vykonaný v čase 18:15 s technikou Iveco Daily 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o spadnutý strom po silnej búrke, ktorý už bol čiastočne odtiahnutý traktorom. Hasiči odpratali konáre z cesty, popílili strom na menšie časti a pozametali vozovku od drobných úlomkov. O 19:00 sa jednotka vrátila na základňu.

 

V sobotu 21.júla sme na Abrahámskom kotlíku vytvorili pre deti penu.

V júlovom čísle Abrahámskych novín nám vyšiel článok o aktuálnej činnosti. Spolu s kompletným číslom novín si ho môžete prečítať na obecnej stránke. Článok nájdete taktiež v dokumentoch ako súbor PDF alebo stačí kliknúť na obrázok nižšie.

V stredu 4.júla boli hasiči požiadaní o pomoc pri likvidácii roja včiel pri obytnom dome v Abraháme. Výjazd bol vykonaný v čase 16:33 s technikou Iveco Daily 1+2. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o roj včiel ktorý bol na strome v blízkosti vchodových dverí. Hasiči začali s odchytom, pri ktorom boli včely strasené do rojáčika a ponechané na mieste. Po samotnom odchyte bolo nutné počkať, kým sa všetky včely usadia. Nakoniec vo večerných hodinách bol roj odvezený z miesta udalosti. Výjazd bol ukončený o 19:40. Na druhý deň vo štvrtok 5.júla boli hasiči opäť požiadaní o pomoc, tentokrát pri likvidácii spadnutého konára na ceste Pusté Úľany-Pavlice. Výjazd bol vykonaný v čase 17:15 s technikou Iveco Daily 1+2. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o odlomený konár zo stromu počas silnej búrky. Hasiči odpratali konár z cesty a pozametali vozovku od drobných úlomkov. Pred dokončením prác prišla na miesto jednotka HaZZ Sereď, ktorej bolo oznámené ukončenie zásahu. Keďže búrka stále trvala, skontrolovali sa aj cesty v okolí obce. O 19:00 sa jednotka vrátila na základňu.

 

V sobotu 9.júna sa na ihrisku v Abraháme uskutočnil 6.ročník nočnej súťaže Železný hasič. Do súťaže jednotlivcov sa prihlásilo 27 hasičov z dobrovoľných aj profesionálnych zborov. Na súťažiacich tento rok čakalo 7 náročných disciplín v troch kategóriách - ženy, muži do 30 rokov a muži nad 30 rokov. Súťažilo sa skoro do polnoci, po skončení nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. V kategórii ženy sa na prvom mieste s časom 2 minúty 4,13 sekundy umiestnila Lucia Míková z DHZ Gáň. V kategórii muži do 30 rokov zvíťazil Maroš Bošeľa z DHZ Polomka s časom 2 minúty 24,06 sekúnd. Víťazom kategórie muži nad 30 rokov sa s časom 2 minúty 25,68 sekúnd stal Milan Vyhlídal alias Kuko z DHZ Voderady. Po súťaži nasledovala zábava až do skorých ranných hodín. Chceli by sme sa poďakovať hasičom za predvedené výkony a divákom za podporu súťaže. Takisto našim sponzorom, bez ktorých by sa nám nepodarilo zorganizovať takúto kvalitnú akciu. Konkrétne Obecnému úradu v Abraháme na čele so starostom Ing. Igorom Némethom, VÚC Trnava, firme UNITEAM, časopisu Friško a fotografovi Marek Kianička. Ďakujeme! Fotografie a kompletné výsledky nájdete v galérii.

V nedeľu 20.mája boli hasiči o 17:00 privolaní na technický zásah medzi obcami Abrahám a Malá Mača. Z dôvodu poruchy vozidla tu vytiekol motorový olej. Po príchode na miesto udalosti o 17:15 sme vymedzili miesto udalosti a začali zasýpať uniknutý olej sorbentom. Zakrátko sa dostavili pracovníci cestnej správy s ďalším sorbentom. Počas zásahu bolo poškodené vozidlo odvezené odťahovou službou. Sorbent s olejom bol na záver odobratý do vriec. Po očistení vozovky sa jednotka Iveco Daily 1+2 v čase 18:06 vrátila na základňu. Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok alebo v galérii.

V sobotu 19.mája sme s DHZ Vlčkovce zorganizovali výcvik na Váhu v Šúrovciach. Mali sme tak opäť možnosť vyskúšať výbavu protipovodňových vozíkov a Iveca Daily. Okrem základnej skúšky čerpadiel a elektrocentrál sme stavali protipovodňové bariéry. Tie sme plnili pomocou sústavy sériovo zapojených čerpadiel, precvičili sme ich osadenie v nerovnom teréne a komunikáciu pomocou rádiostaníc. Hasiči z Vlčkoviec si okrem toho vyskúšali čerpadlo PS12 a požiarny útok s dýchacími prístrojmi. Ďakujeme im za spoločný výcvik a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok alebo v galérii.

VÚC Trnava nám aj tento rok poskytol finančné prostriedky na nočnú súťaž Železný hasič v Abraháme. Dotácia z programu "Podpora športových aktivít a mládeže v roku 2018" bola schválená vo výške 500€. Chceli by sme sa poďakovať za poskytnutú pomoc a podporu. Prostriedky môžu byť použité na hudobnú produkciu, poháre pre víťazov, službu prvej pomoci alebo materiálne zabezpečenie trate. Dotácia tak pomôže prispieť k skvalitneniu celého podujatia.

V pondelok 30.apríla sme opäť stavali máj pri kultúrnom dome. Fotografie zo stavania nájdete v galérii.

 

V marcovom čísle Abrahámskych novín nám vyšiel článok o aktuálnej činnosti a prehľade čerpania rozpočtu v minulom roku. Článok spolu s kompletným číslom novín si môžete prečítať na obecnej stránke. Nájdete ho taktiež v dokumentoch ako súbor PDF alebo stačí kliknúť na obrázok nižšie.Vo štvrtok 29.marca nám ešte pred sviatkami prišla poštou nová hasičská zástava. Keďže zreštaurovaná stará zástava sa už nemôže používať, len ako pamiatka na výstavu, rozhodli sme sa objednať novú zástavu. Zástavu zhotovila podľa nášho návrhu firma Alžbeta Straková (
www.strakova.sk). Je vyrobená zo syntetických materiálov formou digitálnej sublimačnej tlače. Na modrej strane sa nachádza znak DHZ Abrahám. Druhá strana podľa vzoru starej zástavy zobrazuje sv. Floriána s nápisom - Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. V protiľahlých rohoch oboch strán sa nachádza znak DPO SR a znak zboru použitý na výšivke k vychádzkovým uniformám. Palicu z bukového dreva zdobí na konci pamätná stuha, na ktorej je napísaný dátum znovu založenia zboru a vyhotovenia zástavy. Celková cena novej zástavy vrátane palice, pamätnej stuhy a prepravného obalu bola 504€. Túto sumu uhradila obec z hasičského rozpočtu určeného na materiálne vybavenie a údržbu. Zástava v najbližších rokoch bude reprezentovať náš zbor a obec pri rôznych kultúrnych a sviatočných príležitostiach. Po kliknutí na obrázok sa otvorí fotografia v plnej veľkosti.

 

V piatok 23. marca sme zorganizovali ukážku techniky pre deti ZŠ v Abraháme. Na školskom dvore sme deťom poukazovali techniku (hasičské auto s výbavou). Deti si mohli vyskúšať hasenie hasiacim prístrojom CO2 a vodou. Sme veľmi radi, že sme mohli deťom ukázať trošku z našej práce a osloviť ich.
Upozorňujeme že počas celého roka prebieha nábor mladých hasičov vo veku od 7 do 15 rokov. Deti alebo rodičia detí ktoré budú mať záujem nech nás kontaktujú prostredníctvom facebook stránky DHZ Abrahám, telefónnych čísel, napíšu mail na dhzabraham@gmail.com alebo prídu na najbližší tréning (prvý týždeň po Veľkej noci, termín upresníme). Tešíme sa na Vás!
V galérii si môžete pozrieť fotografie z ukážky.

 

V pondelok 12. marca pribudli na oficiálnej stránke obce (www.abraham.sk) nové informácie o DHZ Abrahám, ktoré nájdete v položke organizácie. Nájdete tu kontakty na hasičov v prípade mimoriadnej udalosti, členskú základňu, rozsiahlu fotogalériu z rokov 1997-2017, odkazy a stručné informácie o technike. Okrem toho máte možnosť nahliadnuť do histórie nášho zboru pred rokom 1997 a po roku 1997 (bude dokončená v priebehu marca).

V stredu 7. marca sme od pani reštaurátorky Ivety Krist prevzali zreštaurovanú historickú zástavu nášho zboru. Historická zástava od jej nájdenia v roku 1998 prešla už jednou opravou a to v roku 2003. V tom čase ešte neboli také presné a detailné postupy reštaurovania. Dnes sa reštaurovanie musí riadiť platnými nariadeniami komorou reštaurátorov, inak by každá kultúrna pamiatka stratila svoju historickú hodnotu. Pri tejto príležitosti nám bola okrem zástavy odovzdaná dokumentácia, ktorá približuje túto presnú a neľahkú prácu v konkrétnych bodoch. Môžete ju nájsť v dokumentoch alebo po kliknutí na obrázok. Celková cena reštaurovania bola podľa zmluvy 810€, túto sumu uhradila obec z rozpočtu pre obnovu kultúrnych pamiatok. Zástava prešla kompletným rozobratím, vyčistením, odstránili sa predchádzajúce nevhodné zásahy (maľované písmo pri sv. Floriánovi a farbenie podkladu), na záver sa znovu zošila dokopy a spevnila. Olejomaľba sa kvôli vysokej cene neopravovala. Zástava sa po týchto úpravách už nemôže používať, jedine ako pamiatka na výstavu aby vydržala čo najdlhšie. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani reštaurátorke za kvalitne odvedenú prácu. Počas roka plánujeme zástavu umiestniť do obecného múzea a pripraviť ju k vystaveniu pre každého návštevníka. Fotografie z reštaurovania nájdete v galérii.

 

V sobotu 17. februára zorganizoval hasičský zbor v kultúrnom dome výročnú členskú schôdzu. Za prítomnosti viacerých hostí zbor zhodnotil svoju činnosť a prijal plán hlavných úloh na rok 2018. Okrem toho sa uskutočnila voľba výboru a návrhu novej zástavy. Ďakujeme hosťom, že prijali naše pozvanie a strávili s nami príjemný večer!
Obec Pusté Úľany vyhlásila dobrovoľnú zbierku na podporu mladej rodiny, ktorá požiarom prišla o svoj majetok a strechu nad hlavou. Týmto by sme chceli aj my prostredníctvom našej stránky vyjadriť súcit a podporu.
Radi by sme vás všetkých požiadali o zapojenie sa do tejto zbierky a spolu tak znížili dopady tejto tragédie. Podrobnosti výzvy nájdete v súbore PDF po kliknutí na obrázok!

 

Aj tento rok sme pre Vás pripravili prehľad čerpania obecného rozpočtu a štátnych dotácií. Robíme tak každý rok s cieľom zvýšenia informovanosti medzi občanmi. Každý má právo vedieť načo míňame verejné financie a dotácie. Obec nám v tomto roku poskytla 2280€, z tejto sumy sa uhrádzali najmä zálohy za elektrickú energiu v zbrojnici, PHM, poistky a vodičské oprávnenie C. Okrem toho sme dostali dotáciu od Pustých Úľan, VÚC a Ministerstva vnútra. Tie sa po pripočítaní k rozpočtu využili na ďalšie účely - nočná súťaž, branný pretek, zásahová činnosť a servis techniky. V posledných rokoch sa snažíme obmieňať vychádzkové uniformy (aspoň dve za rok), v minulom roku sme investovali taktiež do 20.výročia DHZ (plakety). Mimo toho bolo z obecného rozpočtu vyčlenených 2000€ na projekt hasičskej garáže, ktorý sme podávali do výzvy ešte v lete. Presný rozpis vybavenia zo štátnej dotácie si môžete pozrieť v druhom obrázku. Obidva súbory nájdete v dokumentoch alebo po kliknutí na obrázky nižšie.

 

V sobotu 3. februára sme s folklórnym súborom Jatelinka pochovávali basu. Po úvodnom sprievode bol pre ľudí v kultúrnom dome pripravený program. Okrem programu boli nachystané zabíjačkové špeciality a posedenie pre návštevníkov. Touto cestou sa chceme poďakovať členom FS Jatelinka, kultúrnej komisii a každému kto prispel do tejto skvelej akcie. V galérii si môžete pozrieť fotografie z pochovávania basy.

 

V januári bola na stránke 
www.abraham.sk zverejnená zmluva medzi obcou Abrahám a reštaurátorkou Ivetou Krist. Po obhliadke hasičskej zástavy bola cena reštaurovania textilnej časti stanovená na 810€. Cena reštaurovania olejomalieb na zástave (maľba sv. Floriána a Panny Márie) bola stanovená na vyše 2000€. Keďže túto sumu by nedokázal pokryť rozpočet obce, pristúpilo sa len k reštaurovaniu textilnej časti tak ako je uvedené v zmluve. Práce na reštaurovaní zástavy tak úspešne začali. Zástava nebude vyžadovať také rozsiahle opravy ako sa predpokladalo, keďže olejomaľba bola zakonzervovaná pri prvotnom vyčistení v roku 2003. Aj napriek zlému skladovaniu pred rokom 1997 sa prejavuje kvalita materiálu, ktorú tvorcovia pri vzniku použili. Po dokončení sa už viac nebude používať a bude natrvalo umiestnená v obecnom múzeu, aby vydržala čo najdlhšie. V tomto roku by mala byť nahradená novou zástavou DHZ. Zmluvu nájdete v dokumentoch alebo po kliknutí na obrázok nižšie.V decembrovom čísle Abrahámskych novín nám vyšli opäť dva články. Jeden o aktuálnej činnosti a druhým sme zakončili 20 rokov histórie DHZ Abrahám. Články spolu s kompletným číslom novín si môžete prezrieť aj na obecnej stránke. Nájdete ich taktiež v dokumentoch, alebo ako text s fotografiami v odkaze história. K zverejneným článkom pripravujeme viac fotografii, mnohé doteraz nepublikované. Po ich skompletizovaní bude celý dokument zverejnený na našich web stránkach.


Aktuality z roku 2017

Aktuality z roku 2016

Aktuality z roku 2015

Aktuality z roku 2014

Aktuality z roku 2013

Aktuality z roku 2012